fbpx
Služby

Moje

Služby

Osobné

Konzultácie

Osobné konzultácie predstavujú čas a priestor pre riešenie vašich špecifických otázok a situácií. Cieľom osobných konzultácií je predovšetkým pochopenie vašej situácie, skúseností a širších okolností, ktoré sú potrebné pre individuálne odporúčania, ako aj vysvetlenie základných súvislostí súvisiacich s danou problematikou takpovediac „rečou vášho kmeňa“.

Verím tomu, že z dlhodobého hľadiska vie byť úspešný iba taký investor, ktorý skutočne rozumie svojim investíciam a nepodľahne tak tlaku emócií, ale vie si zachovať aj v náročných situáciach chladnú hlavu.

Mám záujem

 

Investičné

Poradenstvo

Investičné poradenstvo predstavuje osobné odporúčanie pre klienta v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi, ktoré zohľadňuje úroveň jeho znalostí a skúseností.

Ide teda o individuálne investičné poradenstvo, s ktorým suvisí čo najpresnejšie definovanie cieľov a požiadaviek klienta, analýza jeho investičného profilu, znalostí a akceptácie rizika, za účelom následného výberu vhodných nástrojov a tvorby celkovej investičnej stratégie.

Mám záujem

 

Tailor made

riešenia

Tailor made riešenia predstavujú najvyššiu úroveň služieb pre klientov, ktorí si vyžadujú špeciálnu pozornosť a starostlivosť. Ide o riešenia, ktoré sú klientovi šité na mieru a spĺňajú jeho špecifické individuálne požiadavky.

Súčasťou „Tailor made“ riešení je hĺbková analýza situácie klienta, jeho individuálnych potrieb a požiadaviek, analýza jeho investičného profilu, znalostí, akceptácie rizika, ako aj jeho preferencií, za účelom prípravy a tvorby investičných riešení, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy.

Mám záujem

 

Osobné

Konzultácie

Osobné konzultácie predstavujú čas a priestor pre riešenie vašich špecifických otázok a situácií. Cieľom osobných konzultácií je predovšetkým pochopenie vašej situácie, skúseností a širších okolností, ktoré sú potrebné pre individuálne odporúčania, ako aj vysvetlenie základných súvislostí súvisiacich s danou problematikou takpovediac „rečou vášho kmeňa“.

Verím tomu, že z dlhodobého hľadiska vie byť úspešný iba taký investor, ktorý skutočne rozumie svojim investíciam a nepodľahne tak tlaku emócií, ale vie si zachovať aj v náročných situáciach chladnú hlavu.

Mám záujem

 

Investičné

Poradenstvo

Investičné poradenstvo predstavuje osobné odporúčanie pre klienta v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi, ktoré zohľadňuje úroveň jeho znalostí a skúseností.

Ide teda o individuálne investičné poradenstvo, s ktorým suvisí čo najpresnejšie definovanie cieľov a požiadaviek klienta, analýza jeho investičného profilu, znalostí a akceptácie rizika, za účelom následného výberu vhodných nástrojov a tvorby celkovej investičnej stratégie.

Mám záujem

 

Tailor made

riešenia

Tailor made riešenia predstavujú najvyššiu úroveň služieb pre klientov, ktorí si vyžadujú špeciálnu pozornosť a starostlivosť. Ide o riešenia, ktoré sú klientovi šité na mieru a spĺňajú jeho špecifické individuálne požiadavky.

Súčasťou „Tailor made“ riešení je hĺbková analýza situácie klienta, jeho individuálnych potrieb a požiadaviek, analýza jeho investičného profilu, znalostí, akceptácie rizika, ako aj jeho preferencií, za účelom prípravy a tvorby investičných riešení, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy.

Mám záujem

 

Wealth Management

Wealth

Management

Wealth

Management

Wealth management predstavuje najvyššiu úroveň komplexnej správy majetku klienta s cieľom uspokojovania jeho individuálnych potrieb a požiadaviek prostredníctvom poskytovania vhodných finančných produktov a služieb.

Najčastejšími cieľmi pri Wealth managemente je komplexné budovanie, ochrana a rozširovanie majetku konkrétneho subjektu, na ktorom sa podieľa viacero odborníkov (tímov odborníkov), ktorí zastrešujú konkrétne oblasti finančného sektora. Služby Wealth managementu siahajú od ochrany majetku až po daňové poradenstvo a financovanie, pričom riešenia sú vždy šité klientovi na mieru.

Mám záujem

 

Portfolio

Management

Portfolio management predstavuje aktívnu správu prostriedkov klienta, ktoré sú zhodnocované prostredníctvom priamej expozície do verejne obchodovateľných cenných papierov na najväčších svetových burzách akými je napríklad NYSE, NASDAQ či Xetra.

Cieľom Portfolio managementu býva spravidla dosiahnutie čo najlepšieho pomeru výnosu k podstupovanému riziku, pri dodržaní všetkých vopred stanovených parametrov, akými sú napríklad maximálne expozície voči vybraným aktívam, menám, stanovená rizikovosť (volatilita) danej investície a pod. Portfolio management je zastrešovaný na základe zmluvy o riadení portfólia, pričom správcom daného portfólia je vždy príslušný portfólio manažér.

Mám záujem

 

Ochrana

Majetku

Ochrana majetku predstavuje neoddeliteľnú súčasť správy aktív pre klientov, ktorí chcú svoje prostriedky ochrániť pred znehodnotením infláciou či inými externými vplyvmi a rizikami.

Cieľom pri defenzívnych portfóliách nie je dosahovanie nadštandardných výnosov, práve naopak. Cieľom takejto správy aktív je predovšetkým dosahovanie stabilných výnosov pri relatívne nízkej volatilite danej investície, ktorých cieľom je ochrana daných prostriedkov pred ich devalváciou. Pri defenzívnych portfóliách je značná časť prostriedkov alokovaná do nízko rizikových aktív ako sú kvalitné štátne dlhopisy, investment grade korporátne dlhopisy veľkých spoločností či fixed income produkty s pevným výnosom.

Mám záujem

Wealth

Management

Wealth management predstavuje najvyššiu úroveň komplexnej správy majetku klienta s cieľom uspokojovania jeho individuálnych potrieb a požiadaviek prostredníctvom poskytovania vhodných finančných produktov a služieb.

Najčastejšími cieľmi pri Wealth managemente je komplexné budovanie, ochrana a rozširovanie majetku konkrétneho subjektu, na ktorom sa podieľa viacero odborníkov (tímov odborníkov), ktorí zastrešujú konkrétne oblasti finančného sektora. Služby Wealth managementu siahajú od ochrany majetku až po daňové poradenstvo a financovanie, pričom riešenia sú vždy šité klientovi na mieru.

Mám záujem

 

Portfolio

Management

Portfolio management predstavuje aktívnu správu prostriedkov klienta, ktoré sú zhodnocované prostredníctvom priamej expozície do verejne obchodovateľných cenných papierov na najväčších svetových burzách akými je napríklad NYSE, NASDAQ či Xetra.

Cieľom Portfolio managementu býva spravidla dosiahnutie čo najlepšieho pomeru výnosu k podstupovanému riziku, pri dodržaní všetkých vopred stanovených parametrov, akými sú napríklad maximálne expozície voči vybraným aktívam, menám, stanovená rizikovosť (volatilita) danej investície a pod. Portfolio management je zastrešovaný na základe zmluvy o riadení portfólia, pričom správcom daného portfólia je vždy príslušný portfólio manažér.

Mám záujem

 

Ochrana

Majetku

Ochrana majetku predstavuje neoddeliteľnú súčasť správy aktív pre klientov, ktorí chcú svoje prostriedky ochrániť pred znehodnotením infláciou či inými externými vplyvmi a rizikami.

Cieľom pri defenzívnych portfóliách nie je dosahovanie nadštandardných výnosov, práve naopak. Cieľom takejto správy aktív je predovšetkým dosahovanie stabilných výnosov pri relatívne nízkej volatilite danej investície, ktorých cieľom je ochrana daných prostriedkov pred ich devalváciou. Pri defenzívnych portfóliách je značná časť prostriedkov alokovaná do nízko rizikových aktív ako sú kvalitné štátne dlhopisy, investment grade korporátne dlhopisy veľkých spoločností či fixed income produkty s pevným výnosom.

Mám záujem

 

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť