fbpx
Peter Sedmák

Investičné

poradenstvo na úrovni

Volám sa Peter Sedmák a pomáham ľuďom a firmám dlhodobo budovať a zhodnocovať majetok prostredníctvom investovania do akcií, ETF fondov, dlhopisov a komplexných finančných nástrojov.

Špecializujem sa na vytváranie investičných riešení na mieru a poskytovanie poradenstva pri investovaní a obchodovaní na finančných trhoch. Finančným trhom, investičnému poradenstvu a wealth managementu sa venujem už viac ako 9 rokov.

Okrem individuálneho poradenstva a konzultácií ohľadom investovania sa venujem taktiež písaniu článkov na túto tému, ktorých cieľom je predovšetkým zlepšovanie povedomia o finančných trhoch a investovaní.

Za roky konzultácií s klientmi som pochopil, že najčastejším dôvodom prečo ľudia neinvestujú, alebo investujú iba do veľmi konzervatívnych investície, je nedostatok vedomostí a strach z neznámeho.

Verím tomu, že vzdelaný investor dokáže nielen efektívne participovať na raste globálnych trhov, ale robiť taktiež aj lepšie a menej emočné rozhodnutia, ktoré so sebou prinášajú atraktívnejšie a stabilnejšie výnosy.

Práve porozumenie základným makroekonomickým vzťahom a ľudským emóciám je podľa môjho názoru kľúčové pre dlhodobý úspech ako v biznise, tak aj v investovaní, budovaní a ochrane majetku.

Pokiaľ hľadáte odborníka, s ktorým môžete nezávisle prediskutovať ako efektívne spravovať a budovať Váš majetok, alebo potrebujete zhodnotiť Vaše aktuálne či zamýšľané investície, som Vám plne k dispozícií.

Dohodnúť si bezplatnú konzultáciu

Volám sa Peter Sedmák a pomáham ľuďom a firmám dlhodobo budovať a zhodnocovať majetok prostredníctvom investovania do akcií, ETF fondov, dlhopisov a komplexných finančných nástrojov. Špecializujem sa na vytváranie investičných riešení na mieru a poskytovanie poradenstva pri investovaní a obchodovaní na finančných trhoch.

Finančným trhom, investičnému poradenstvu a wealth managementu sa venujem už viac ako 9 rokov. Okrem individuálneho poradenstva a konzultácií ohľadom investovania sa venujem taktiež písaniu článkov na túto tému, ktorých cieľom je predovšetkým zlepšovanie povedomia o finančných trhoch a investovaní.

Za roky konzultácií s klientmi som pochopil, že najčastejším dôvodom prečo ľudia neinvestujú, alebo investujú iba do veľmi konzervatívnych investície, je nedostatok vedomostí a strach z neznámeho.

Verím tomu, že vzdelaný investor dokáže nielen efektívne participovať na raste globálnych trhov, ale robiť taktiež aj lepšie a menej emočné rozhodnutia, ktoré so sebou prinášajú atraktívnejšie a stabilnejšie výnosy.

Práve porozumenie základným makroekonomickým vzťahom a ľudským emóciám je podľa môjho názoru kľúčové pre dlhodobý úspech ako v biznise, tak aj v investovaní, budovaní a ochrane majetku.

Pokiaľ hľadáte odborníka, s ktorým môžete nezávisle prediskutovať ako efektívne spravovať a budovať Váš majetok, alebo potrebujete zhodnotiť Vaše aktuálne či zamýšľané investície, som Vám plne k dispozícií.

Úvodná konzultácia je bezplatná.

Dohodnúť si konzultáciu

O mne home new

Prečo

investovať

Dôvodov prečo investovať je veľa.

Medzi tie najzákladnejšie patrí ochrana majetku pred infláciou, budovanie viac-generačného bohatstva, príprava na dôchodok alebo iné finančné ciele a míľniky v budúcnosti, dosiahnutie pasívneho príjmu, využitie kumulovaného zúročenia či diverzifikácia majetku.

Na druhej strane ak by sme chceli hľadať dôvody prečo neinvestovať, natrafili by sme na jeden hlavný – investovanie je rizikové.
Otázka avšak znie, čo nie je rizikové?

Nie je rizikové šoférovať auto alebo letieť lietadlom? Nie je rizikové používať elektrinu? Nie je rizikové ísť napríklad na túru, športovať?
Riziko je súčasť všetkého čo robíme.

Odpoveďou na otázku, prečo robíme všetky vyššie menové veci je, že benefity všetkých týchto vecí prevyšujú riziko, ktoré so sebou daná činnosť prináša.

Benefit komfortu využívania automobilov či leteckej dopravy ďaleko prevyšuje riziko, ktoré sa s týmito formami prepravy spája. Rovnako máme všetci doma elektrinu, ktorá môže zabíjať. Naučili sme sa avšak toto riziko eliminovať natoľko, že nikoho ani len nenapadne nemať doma elektrinu.

Podobne je každému jasné, že pri športovaní existuje riziko zranenia. Každý šport a fyzická aktivita nesie so sebou riziko, na druhej strane človek si môže vybrať, či pre svoje zdravie bude behať, cvičiť v posilovni alebo chodiť na bojový šport.

Je avšak obava z potenciálneho zranenia racionálnym dôvodom, prečo necvičiť a nestarať sa o svoje zdravie?

Pokiaľ by si mal človek vybrať medzi garantovaným zanedbaním svojho zdravia v prípade absencie akejkoľvek fyzickej aktivity, a zdravotnými benefitmi cvičenia a športovania s potenciálnym rizikom zranenia, vybral by si niekto možnosť neurobiť nič pre svoje zdravie a vôbec necvičiť?

Podobne je to aj s investovaním.

Neinvestovať znamená garantovanú stratu hodnoty (kúpyschopnosti) neinvestovaných peňazí.

Investovanie síce podobne ako cvičenie prináša so sebou určité riziko, správnym prístupom a výberom vhodnej stratégie a investičných nástrojov vie človek maximalizovať benefity, ktoré investovanie so sebou prináša a zároveň udržať riziko na uzde.

Spôsobov, akými sa dá pri investovaní znížiť riziko je viacero. Jedným z najvýznamnejším je dlhodobý investičný horizont.

Podobne totiž ako pri cvičení sa benefity neprejavia okamžite, aj investovanie je beh na dlhú trať.
Čím skôr človek začne, tým sú avšak benefity výraznejšie a tým je aj istejšie, že benefity takejto činnosti ďaleko prevýšia potenciálne riziká.

Z tohto dôvodu je dôležité začať investovať čo najskôr.

Dohodnúť si nezáväznú konzultáciu

 

Dôvodov prečo investovať je veľa.

Medzi tie najzákladnejšie patrí ochrana majetku pred infláciou, budovanie viac-generačného bohatstva, príprava na dôchodok alebo iné finančné ciele a míľniky v budúcnosti, dosiahnutie pasívneho príjmu, využitie kumulovaného zúročenia či diverzifikácia majetku.

Na druhej strane ak by sme chceli hľadať dôvody prečo neinvestovať, natrafili by sme na jeden hlavný – investovanie je rizikové.
Otázka avšak znie, čo nie je rizikové?

Nie je rizikové šoférovať auto alebo letieť lietadlom? Nie je rizikové používať elektrinu? Nie je rizikové ísť napríklad na túru, športovať?
Riziko je súčasť všetkého čo robíme.

Odpoveďou na otázku, prečo robíme všetky vyššie menové veci je, že benefity všetkých týchto vecí prevyšujú riziko, ktoré so sebou daná činnosť prináša.

Benefit komfortu využívania automobilov či leteckej dopravy ďaleko prevyšuje riziko, ktoré sa s týmito formami prepravy spája. Rovnako máme všetci doma elektrinu, ktorá môže zabíjať. Naučili sme sa avšak toto riziko eliminovať natoľko, že nikoho ani len nenapadne nemať doma elektrinu.

Podobne je každému jasné, že pri športovaní existuje riziko zranenia. Každý šport a fyzická aktivita nesie so sebou riziko, na druhej strane človek si môže vybrať, či pre svoje zdravie bude behať, cvičiť v posilovni alebo chodiť na bojový šport.

Je avšak obava z potenciálneho zranenia racionálnym dôvodom, prečo necvičiť a nestarať sa o svoje zdravie?

Pokiaľ by si mal človek vybrať medzi garantovaným zanedbaním svojho zdravia v prípade absencie akejkoľvek fyzickej aktivity, a zdravotnými benefitmi cvičenia a športovania s potenciálnym rizikom zranenia, vybral by si niekto možnosť neurobiť nič pre svoje zdravie a vôbec necvičiť?

Podobne je to aj s investovaním.

Neinvestovať znamená garantovanú stratu hodnoty (kúpyschopnosti) neinvestovaných peňazí.

Investovanie síce podobne ako cvičenie prináša so sebou určité riziko, správnym prístupom a výberom vhodnej stratégie a investičných nástrojov vie človek maximalizovať benefity, ktoré investovanie so sebou prináša a zároveň udržať riziko na uzde.Spôsobov, akými sa dá pri investovaní znížiť riziko je viacero. Jedným z najvýznamnejším je dlhodobý investičný horizont.

Podobne totiž ako pri cvičení sa benefity neprejavia okamžite, aj investovanie je beh na dlhú trať.
Čím skôr človek začne, tým sú avšak benefity výraznejšie a tým je aj istejšie, že benefity takejto činnosti ďaleko prevýšia potenciálne riziká.

Z tohto dôvodu je dôležité začať investovať čo najskôr.

Dohodnúť si nezáväznú konzultáciu

služby

Moje

Služby

Osobné

Konzultácie

Osobné konzultácie predstavujú čas a priestor pre riešenie vašich špecifických otázok a situácií. Cieľom osobných konzultácií je predovšetkým pochopenie vašej situácie, skúseností a širších okolností, ktoré sú potrebné pre individuálne odporúčania, ako aj vysvetlenie základných súvislostí súvisiacich s danou problematikou takpovediac „rečou vášho kmeňa“.

Verím tomu, že z dlhodobého hľadiska vie byť úspešný iba taký investor, ktorý skutočne rozumie svojim investíciam a nepodľahne tak tlaku emócií, ale vie si zachovať aj v náročných situáciach chladnú hlavu.

Mám záujemĎalšie služby

Investičné

Poradenstvo

Investičné poradenstvo predstavuje osobné odporúčanie pre klienta v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi, ktoré zohľadňujú úroveň jeho znalostí a skúseností.

Ide teda o individuálne investičné poradenstvo, s ktorým suvisí čo najpresnejšie definovanie cieľov a požiadaviek klienta, analýza jeho investičného profilu, znalostí a akceptácie rizika, za účelom následného výberu vhodných nástrojov a tvorby celkovej investičnej stratégie.

Mám záujemĎalšie služby

Tailor made

riešenia

Tailor made riešenia predstavujú najvyššiu úroveň služieb pre klientov, ktorí si vyžadujú špeciálnu pozornosť a starostlivosť. Ide o riešenia, ktoré sú klientovi šité na mieru a spĺňajú jeho špecifické individuálne požiadavky.

Súčasťou „Tailor made“ riešení je hĺbková analýza situácie klienta, jeho individuálnych potrieb a požiadaviek, analýza jeho investičného profilu, znalostí, akceptácie rizika, ako aj jeho preferencií, za účelom prípravy a tvorby investičných riešení, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy.

Mám záujemĎalšie služby

Osobné

Konzultácie

Osobné konzultácie predstavujú čas a priestor pre riešenie vašich špecifických otázok a situácií. Cieľom osobných konzultácií je predovšetkým pochopenie vašej situácie, skúseností a širších okolností, ktoré sú potrebné pre individuálne odporúčania, ako aj vysvetlenie základných súvislostí súvisiacich s danou problematikou takpovediac „rečou vášho kmeňa“.

Verím tomu, že z dlhodobého hľadiska vie byť úspešný iba taký investor, ktorý skutočne rozumie svojim investíciam a nepodľahne tak tlaku emócií, ale vie si zachovať aj v náročných situáciach chladnú hlavu.

Mám záujemĎalšie služby

 
 

Investičné

Poradenstvo

Investičné poradenstvo predstavuje osobné odporúčanie pre klienta v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi, ktoré zohľadňujú úroveň jeho znalostí a skúseností.

Ide teda o individuálne investičné poradenstvo, s ktorým súvisí čo najpresnejšie definovanie cieľov a požiadaviek klienta, analýza jeho investičného profilu, znalostí a akceptácie rizika, za účelom následného výberu vhodných nástrojov a tvorby celkovej investičnej stratégie.

Mám záujemĎalšie služby

 
 

Tailor made

riešenia

Tailor made riešenia predstavujú najvyššiu úroveň služieb pre klientov, ktorí si vyžadujú špeciálnu pozornosť a starostlivosť. Ide o riešenia, ktoré sú klientovi šité na mieru a spĺňajú jeho špecifické individuálne požiadavky.

Súčasťou „Tailor made“ riešení je hĺbková analýza situácie klienta, jeho individuálnych potrieb a požiadaviek, analýza jeho investičného profilu, znalostí, akceptácie rizika, ako aj jeho preferencií, za účelom prípravy a tvorby investičných riešení, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy.

Mám záujemĎalšie služby

 

Podstranka 1

Môj

Blog

Ďalšie články


„The essence of investment management is the management of risks.“

Benjamin Graham

kontakt

Ešte jeden krok

a sme v kontakte

Kontakt

Zaujala vás niektorá z oblastí, ktorej sa venujem alebo máte akúkoľvek otázku ohľadom investovania alebo financií?

Máte záujem o konzultáciu, spoluprácu či o partnerstvo?

neváhajte kontaktovať

 

Kontakt

Zaujala vás niektorá z oblastí, ktorej sa venujem alebo máte akúkoľvek otázku ohľadom investovania alebo financií?

Máte záujem o konzultáciu, spoluprácu či o partnerstvo?

neváhajte kontaktovať

 +421 910 331 231

PETER@SEDMAK.SK

kontaktný formulár


„Unlike sport in business the win-win is the best possible score.“

RASHEED OGUNLARU

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť