Interaktívna vizualizácia 5,2 bilióna dolárov v rámci najväčších 3854 ETF fondov


Interaktívna vizualizácia 5,2 bilióna dolárov v rámci najväčších 3854 ETF fondov

ETF (Exchange Traded Fund) predstavujú burzovo obchodovateľné fondy, ktoré v sebe kombinujú vlastnosti ako klasických podielových fondov, tak aj verejne obchodovateľných cenných papierov, akými sú napríklad akcie.

Tieto charakteristiky ETF fondov prinášajú investorom množstvo výhod, akými je napríklad výrazne nižšia nákladovosť (oproti pri podielovým fondom), možnosť pasívneho investovania (väčšina ETF fondov je pasívne spravovaných a teda svojim vývojom kopírujú vybrané svetové indexy) a taktiež vyššie a stabilnejšie zhodnotenie v porovnaní s väčšinou aktívne spravovaných investícií a podielových fondov.

Výhody investovania cez ETF fondy

Dôvodom týchto vyššie spomínaných vlastností ETF fondov je predovšetkým ich pasívna správa, ktorá sa ukazuje ako výrazne efektívnejšia v porovnaní s aktívnou správou pri štandardných podielových fondoch. Pravdaže, vždy sa nájdu aj výnimočne kvalitní portfólio manažéri a správcovia, ktorí dokážu priniesť svojim klientom ešte zaujímavejšie zhodnotenie ako samotný trh alebo nižšie riziko pri porovnateľných výnosoch, avšak pri celkovom počte viac ako 119 tisíc podielových fondov ide veľakrát o hľadanie ihly v kope sena.

Vo všeobecnosti je preto spravidla výhodnejšie investovať prostredníctvom indexových ETF fondov, ktoré kopírujú vývoj svetových indexov, ako napríklad MSCI World (globálny akciový index) či index S&P 500 (hlavný americký akciový index).

V takomto prípade totiž z dlhodobého hľadiska dosahujete lepšie zhodnotenie ako v prípade 90% klasických podielových fondov, ktoré v drvivej väčšine prípadov nedokážu svojim zhodnotením prekonať výnosnosť svojho benchmarku (spravidla jedného zo svetových akciových indexov, ktorých vývoj ETF fondy kopírujú).

No a aby tých výhod nebolo málo, tak na Slovensku sú ETF fondy po legislatívnej stránke brané rovnako ako akcie (teda ako verejne obchodovateľné cenné papiere), čo znamená že sa na ne vzťahuje pre fyzické osoby pri držaní po dobu viac ako 1 rok oslobodenie od dane z kapitálových výnosov. V praxi teda viete mať pri dlhodobom investovaní prostredníctvom ETF fondov vaše investície úplne oslobodené od dane, čo vám vie v porovnaní s podobnou investíciou realizovanou avšak cez podielové fondy, ušetriť aj niekoľko desiatok tisíc eur na daniach.

UCITS vs. NON-UCITS

Ešte jedna zmienka k tzv. UCITS a non-UCITS ETF. Veľmi v jednoduchosti – UCITS ETF predstavujú ETF fondy, ktoré sú domicilované v rámci EÚ a spadajú teda pod dohľad ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy). UCITS ETF fondy spĺňajú všetky požiadavky ESMA a sú voľne distribuované v rámci EÚ, čo v praxi znamená že ich dokážete nakúpiť dokonca aj vy sami cez brokera.

(Aj keď takéto investovanie na vlastnú päsť odporúčam len na väčšie jednorázové nákupy a skutočne pre ľudí, ktorí vedia čo robia.)

Na druhej strane non-UCITS ETF predstavujú ETF fondy, ktoré sú domicilované mimo EÚ a teda nemusia spĺňať všetky nariadenia platiace v EÚ (napr. rôzne upozornenia na riziká a pod.) a priamo cez brokera ich nekúpite. Toto obmedzenie avšak neplatí pre tzv. oprávnené protistrany, teda napríklad obchodníci s cennými papiermi (o.c.p.) ich nakúpiť vedia (nakoľko ide o profesionálne inštitúcie).

Toto porovnanie je zaujímavé predovšetkým z toho dôvodu, že si na ňom môžete všimnúť, aký veľký rozdiel je v objeme prostriedkov v non-UCITS a UCITS ETF fondoch. Podobne zaujímavé sú taktiež rozdiely v kvantite a typoch rôznych alternatívnych ETF fondov v rámci USA (non-UCITS), pričom tieto alternatívne ETF sa postupne dostávajú taktiež do EÚ.

Tomuto sa avšak nemožno čudovať, nakoľko ETF fondy vznikli v USA, kde sa aktuálne tešia obrovskej popularite a v posledných rokoch smerovala práve do nich väčšina nových investícií (na úkor klasických podielových fondov). Naopak v Európe ešte stále dominujú klasické podielové fondy a ľudia sa o ETF fondy síce začínajú intenzívne zaujímať, nie je to ale ešte zďaleka na takej úrovni, ako v USA.

Každopádne aj v rámci európskych UCITS ETF fondov sa nájdu kvalitné a veľké fondy, ktoré môžete bez problémov nakúpiť. Treba si avšak dávať veľký pozor na rôzne málo likvidné mini-ETF fondy, pri ktorých je riziko prípadnej straty likvidity skutočne veľké, nakoľko môžete mať v budúcnosti problém takéto fondy predať.

Pri dlhodobom investovaní preto zbytočne nešpekulujte a choďte cestou veľkých indexových ETF fondov, ktoré sú na tento účel ideálne.

porovnanie 1508 UCITS a 2346 non-UCITS ETF fondov

Poďme sa pozrieť na to, ako je alokovaných viac ako 5,2 bilióna dolárov (5 260 miliárd USD) v rámci 2346 najväčších amerických (non-UCITS ETF) a európskych 1508 UCITS ETF fondoch a aké zhodnotenie tieto tieto burzovo obchodovateľné fondy v priebehu posledných rokov dosiahli.

Mimochodom veľmi zaujímavé je, že vyše 23% týchto prostriedkov je alokovaných v 10-tich najväčších ETF (všetky americké non-UCITS), ktoré zároveň patria medzi najlacnejšie ETF fondy na trhu.

Ďalšie zaujímavé dáta a porovnanie UCITS a non-UCITS ETF fondov nájdete taktiež aj o pár riadkov nižšie pod vizualizáciou.

(Ázijské ETF fondy zamerané na indexy ako napríklad TOPIX alebo NIKKEI sú súčasťou tohto porovnania iba v prípade amerických či európskych emitentov. Celkový objem aktív v ETF fondoch spolu s ázijskými ETF fondami predstavuje približne 6 biliónov dolárov.)

ETF fondy s najvyšším zhodnotením za posledné 3 roky

Poďme sa ešte pozrieť na ETF fondy, ktorým sa počas posledných rokov darilo dosiahnuť najvyššie zhodnotenie. Počas posledných 3 rokov sa výnimočne dobre darilo ETF fondom zameraným na spoločnosti v rámci technologického sektora, pričom najvyšší výnos si pripísalo ETF Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL), ktoré dosiahlo zhodnotenie až 388%.

Treba avšak brať do úvahy, že toto ETF využíva pákový efekt (3x), podobne ako prvé 4 ETF fondy s najvyšším zhodnotením, čo so sebou prináša výrazne vyššie riziko v porovnaní s ETF fondami, ktoré pákový efekt nevyužívajú. Pri páke 3 sú totiž nielen vaše zisky trojnásobne vyššie, ale taktiež aj potenciálna strata.

Z tohto dôvodu je dobré pozrieť sa skôr po ETF fondoch ktoré pákový efekt nevyužívajú a ich zhodnotenie zodpovedá vývoju ceny aktív do ktorých investujú, respektíve ktoré svojim vývojom kopírujú.

V tomto prípade môžeme podobne hovoriť o užšie zameraných akciových ETF fondoch ako o fondoch s najvyšším zhodnotením, avšak pred nimi sa ešte nachádzajú 3 ETF fondy kopírujúce vývoj paládia, ktorého cena za posledné 3 roky narástla takmer o 200%. Najlepším akciovým ETF fondom za dané obdobie bolo ETFARK Web x.0 ETF (ARKW), ktoré si za 3 roky pripísalo výnos 156,85% (36,95% p.a.).

Dané ETF avšak podobne nespadá medzi úplne štandardné ETF fondy, nakoľko disponuje aktívnou správou. Ak by sme sa pozreli po najúspešnejšom pasívne spravovanom ETF, teda takom, ktoré kopíruje vývoj určitého trhového indexu, tak by ním bolo iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS), ktoré trackuje vývoj malých spoločností v Brazílii.

ETF fondy s najvyšším zhodnotením za posledných 5 rokov

Pri pohľade na 5 ročných horizont už jasne dominujú akciové ETF fondy, ktoré aj bez využitia pákového efektu dokázali v priebehu posledných 5 rokov medziročne rásť o viac ako 20%. Medzi tieto fondy patria aj viaceré ETF fondy kopírujúce vývoj veľkých spoločnosti v rámci Ruska, ktoré si podobne ako na technologicky sektor zamerané ETF fondy pripísali v posledných rokoch niečo málo cez 20% p.a..

Veľmi dobré sa darilo aj samotným indexom, ktoré si za posledných 5 rokov pripísali 72% (S&P 500), respektíve 54% v prípade indexu MSCI World. V prípade amerického indexu S&P 500 ide teda v priemere o medziročný rast na úrovni 11,5% p.a., pričom globálne akciové trhy rástli v priemere o 9% ročne.

Konkrétne parametre najväčších UCITS a non-UCITS ETF fondov kopírujúcich tieto indexy môžete vidieť v tabuľke nižšie, pričom ide o o jedny z najväčších ETF fondov vôbec.

Poďme sa ešte pozrieť na niektoré zaujímavé štatistiky a dáta z porovnania UCITS a non-UCITS ETF fondov.

Porovnanie UCITS a non-ucits ETF FONDov

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že počet ako európskych tak aj zahraničných ETF fondov neustále rastie, pričom v rámci porovnávanej vzorky (nezahŕňajúcej ázijské ETF) bol celkový počet európskych UCITS ETF fondov 1508. Celkovo ide teda o veľmi slušný počet, aj keď najväčší rozdiel v UCITS a non-UCITS fondoch vidieť v počte rôznych alternatívnych ETF fondoch zameraných napríklad na volatilitu či menové páry.

V rámci akciových a dlhopisových ETF sa avšak počet UCITS fondov blíži k počtu tých amerických, aj keď z grafu nižšie jasne vidieť, že objem prostriedkov v ETF fondoch domicilovaných v rámci EÚ je výrazne nižší, ako v non-UCITS ETF.

ucits vs non ucits etf fondy
Porovnanie objemu prostriedkov v UCITS a non-UCITS ETF fondoch ako aj počet ETF fondov podľa typu aktív

Konkrétne je v rámci akciových non-UCITS ETF aktuálne približne 6-násobne viac prostriedkov ako v európskych UCITS, pričom pri dlhopisových ETF je to približne 4-násobok. Vo všeobecnosti je avšak či už pri UCITS alebo non-UCITS ETF alokovaná väčšina prostriedkov (76,5% v prípade non-UCITS a 67,7% v prípade UCITS ETF) práve v akciových fondoch.

Objem aktív (priemer vs. TOP 100)UCITS ETFnon-UCITS ETF
celkový objem aktív830 317 mil. USD4 429 792 mil. USD
avg. AUM553 mil. USD1 888 mil. USD
median AUM110 mil. USD88,6 mil. USD
avg. AUM top 100 ETF4 880 mil. USD31 538 mil. USD
median AUM top 100 ETF3401 mil. USD18 890 mil. USD

Z tabuľky nižšie možno vidieť, že ako pri UCITS tak aj non-UCITS ETF platí, že investori preferujú ETF fondy s najnižšími poplatkami. Špeciálne to môžeme vidieť pri 100 najväčších fondoch v USA, ktorých priemerná ročná nákladovosť dosahuje 0,17% p.a., čo je menej ako tretina z priemerného poplatku 0,54% p.a. pri non-UCITS ETF. Pri najväčších ETF fondoch dokonca môžeme hovoriť o poplatok pod úrovňou 0,10% ročne.

NákladovosťUCITS ETFnon-UCITS ETF
priemerná nákladovosť0,32% p.a.0,54% p.a.
top 100 priemerná nákladovosť0,24% p.a.0,17% p.a.

zhrnutie

ETF fondy predstavujú burzovo obchodovateľné fondy, ktoré kombinujú vlastnosti ako klasických podielových fondov, tak aj verejne obchodovateľných cenných papierov, akými sú napríklad akcie. Medzi hlavné výhody ETF fondov patrí výrazne nižšia nákladovosť (oproti pri podielovým fondom), možnosť pasívneho investovania a taktiež potenciálne vyššie a stabilnejšie zhodnotenie v porovnaní s väčšinou aktívne spravovaných investícií a podielových fondov.

V rámci EÚ rozlišujeme tzv. UCITS a non-UCITS ETF, pričom UCITS predstavujú ETF fondy, ktoré sú domicilované v rámci EÚ a spĺňajú všetky požiadavky ESMA, čo v praxi znamená že ich dokážete nakúpiť dokonca aj vy sami cez brokera. Vo všeobecnosti je avšak výhodnejšie pri pravidelnom nákupe využiť služby o.c.p., nakoľko správa malého portfólia vie byť vo väčšine prípadov nerentabilná.

Či už ste sa avšak rozhodli realizovať nákup ETF sami alebo ste ho zverili do rúk profesionálnej inštitúcie, vždy je dobrou cestou pri dlhodobom investovaní zbytočne nešpekulovať a investovať do veľkých indexových ETF fondov, ktoré sú na tento účel ideálne. Osobne odporúčam predovšetkým ETF fondy zamerané na index S&P 500, ktoré kopírujú vývoj najväčších spoločností v rámci USA.

Práve na tento index S&P 500 je zamerané ako aj najväčšie americké non-UCITS ETF SPY, ktoré má aktuálne aktíva v objeme vyše 300 miliárd amerických dolárov, tak aj najväčšie UCITS ETF CSSPX, ktoré taktiež kopíruje hlavný americký akciový index.

Z porovnania UCITS a non-UCITS ETF vyplýva, že aktuálne je v rámci non-UCITS ETF viac ako 5-násobne viac prostriedkov, pričom v rámci USA existuje až 22 ETF fondov, ktoré sú väčšie, ako najväčšie európske UCITS ETF. Európske UCITS a americké non-UCITS ETF fondy avšak majú toho v podstate veľmi veľa spoločného a výraznejšie sa nelíšia ani v rámci nákladovosti, výkonnosti či alokácie prostriedkov.

Jediným významnejším rozdiel pomimo výrazne väčšie objemu prostriedkov v non-UCITS ETF fondoch je veľké množstvo rôznych alternatívnych ETF fondov, ktoré v rámci USA existuje. Investori tam majú k dispozícií spolu až 276 ETF fondov, ktoré sú buď inverzné (short – špekulujúce na pokles trhu) alebo využívajúce pákový efekt. K väčšine týmto špeciálnych ETF sa avšak bežní ľudia na Slovensku nemajú ako dostať (čo je v podstate dobré), aj keď existuje taktiež niekoľko podobných väčších UCITS ETF. Tu avšak treba byť špeciálne obozretný.

Vo všeobecnosti je pre bežného investora najlepšou voľbou ísť cestou dlhodobého investovania prostredníctvom indexových ETF fondov. Špeciálne ETF zameraných na index S&P 500.

Takéto investovanie by vám v priemere za posledných 10 rokov prinieslo zhodnotenie približne 10% p.a., čo je vysoko nad priemerom podielových fondov či iných hlavných akciových indexov, pričom samotný Warren Buffett odporúča bežným investorom ísť práve cestou investovania prostredníctvom indexových ETF fondov. Navyše je takéto investovanie na Slovensku ešte aj v prípade, že investujete dlhodobo, oslobodené od danenia, 

V prípade, že vás takáto možnosť zaujala alebo máte akékoľvek otázky ohľadom investovania alebo ETF fondov, tak sa neváhajte na mňa obrátiť.

Dohodnúť si nezáväznú konzultáciu