Ako investovať do akcií – porovnanie podielových fondov, indexových ETF fondov a individuálnych akcií


Ako investovať do akcií – porovnanie podielových fondov, indexových ETF fondov a individuálnych akcií

Investovanie do akcií patrí medzi najlepšie spôsoby ako zhodnotiť investované prostriedky.

Pri investovaní do akcií (nech už investujeme cez ktorýkoľvek finančný nástroj) treba avšak pamätať na to, že investícia do akcií si spravidla vyžaduje dlhodobý investičný horizont, vďaka ktorému dokážete výrazne znížiť riziko tejto investície. Krátkodobý nákup akcií je pravdaže možný, v takomto prípade avšak môžeme skôr hovoriť o špekulatívnom nákupe, ako o investovaní.

Dôvodom pre dlhodobý investičný horizont je fakt, že akciové trhy aj napriek svojej relatívne vysokej volatilite dosahujú z dlhodobého hľadiska veľmi stabilné zhodnotenie nad úrovňou inflácie.

Dlhodobý vývoj akcií, dlhopisov a peňažného trhu pred a po vplyve inflácie

Ako možno vidieť na grafe vyššie, priemerné zhodnotenie amerického akciového trhu dosahuje za posledných 120 rokov viac ako 9% ročne.

Toto priemerné dlhodobé zhodnotenie avšak neznamená, že vaša investícia nemôže v krátkodobom horizonte výraznejšie poklesnúť. Zhodou okolností akurát tento rok sme svedkami väčšieho výpredaju na akciových trhoch, pričom väčšina svetových akciových indexov sa aktuálne nachádza približne o 20% nižšie, oproti svojim maximám.

Práve z tohto dôvodu je kľúčové pri investovaní do akcií dodržať dlhodobý investičný horizont, ktorý výrazne znižuje riziko takejto investície.

Šanca „prerobiť“ na investícii do akciového indexu S&P 500 sledujúceho vývoj 500 najväčších firiem v USA – čím dlhší investičný horizont, tým väčšia „istota“ kladného zhodnotenia investície

Okrem vyššie spomínaného výrazného zníženia rizikovosti vašej investície má dlhodobé investovanie do verejne obchodovateľných cenných papierov (akcií a ETF fondov) ďalšiu veľkú výhodu – oslobodenie od dane z kapitálových výnosov pri držaní vašej investície po dobu dlhšiu ako 1 rok.

Čím dlhší investičný horizont, tým výraznejší efekt má toto oslobodenie od dane, nakoľko postupom času sa rovnako oveľa výraznejšie prejavuje aj efekt zloženého úročenia, kedy sa zhodnocuje nielen vaša prvotná investícia, ale jej aktuálna hodnota vrátane zhodnotenia.

Porovnanie investičných nástrojov pri investovaní do akcií

Prečo sa oplatí investovať do akciového trhu sme si už povedali. Poďme sa ešte pozrieť na to, aké konkrétne výhody a nevýhody prináša investovanie prostredníctvom rozdielnych finančných nástrojov.

Vo všeobecnosti patria medzi základné investičné nástroje a možnosti pri investícií do akciového trhu – podielové fondy, ETF fondy a priamy nákup akcií individuálnych spoločností.

Pri špekulatívnejšom prístupe je možností vďaka derivátovým kontraktom výrazne viac, tejto téme sa avšak budeme venovať kvôli komplexnosti a výrazne vyššej rizikovosti takéhoto prístupu, niekedy inokedy. Pri derivátoch avšak treba pamätať na to, že reálne nekupujete podkladové aktívum – danú spoločnosť. Ide len o kontrakt, ktorý je naviazaný na vývoj ceny tohto aktíva.

Podielové fondy

Podielové fondy patria u nás medzi najpopulárnejšie investičné nástroje. Dôvodom je predovšetkým predaj týchto podielových fondov priamo bankami, ktoré majú svoje vlastné asset managementy a správcovské spoločnosti, a ide tak pre ne o veľmi výhodný spôsob, ako do týchto svojich podielových fondov získať investície.

Celkovo je u nás zainvestovaných prostredníctvom podielových fondov viac ako 10 miliárd eur, podiel čisto akciových investícií je avšak menej ako 25%, čo je v porovnaní zo zahraničím žalostne málo.

O prehnane konzervatívnom prístupe Slovákov k investovaniu som už písal v predchádzajúcich článkoch ako napr. 9 najčastejších chýb, ktoré Slováci robia pri investovaní či Ako je zainvestovaných 8,5 miliardy eur v podielových fondoch na Slovensku a preto sa k tejto téme nejdem opäť vyjadrovať.

Poďme sa radšej pozrieť na konkrétne výhody a nevýhody, ktoré so sebou prináša investovanie do akciových podielových fondov.

Výhody investovania do podielových fondov

vysoká diverzifikácia

Vysoká diverzifikácia býva často využívaná ako predajný argument pre predaj podielových fondov. Podielové fondy spravidla investujú do veľkého množstva spoločností, čo skutočne znižuje niektoré aspekty rizikovosti investície.

Na druhej strane avšak treba pamätať aj na to, že vysoký počet spoločností síce znižuje negatívny dopad finančných problémov niektorej z nich na vaše portfólio, rovnako ale aj znižuje vplyv výrazného zhodnotenia pri firmách, ktorým sa nadpriemerne darí. Dôležité je preto nájsť určitý zlatý stred a neinvestovať zbytočne do podielových fondov, ktoré investujú do takmer každej verejne obchodovateľnej spoločnosti.

veľký výber podielových fondov

Podielové fondy ako ich poznáme dnes fungujú už desiatky rokov. Vďaka tejto dlhej histórií má investor na výber z tisícok podielových fondov na celom svete. Nie všetky podielové fondy sú avšak tak jednoducho a lacno dostupné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Práve z tohto dôvodu bežní ľudia väčšinou siahajú po investičných možnostiach, ktoré im ponúka ich materská banka, aj keď na trhu môžu existovať vhodnejšie možnosti, ako zainvestovať svoje voľné prostriedky.

nízka časová náročnosť

Investovanie do podielových fondov je časovo minimálne náročné. Okrem prvotnej dôkladnej analýzy vašich očakávaní a cieľov, ako aj následných investičných možností, si proces investovania a správy vašej investície vyžaduje minimálny čas. Kľúčové je avšak vhodné prvotné zloženie vášho portfólia.

možnosť investovať od minimálnych súm AJ NA PRAVIDELNEJ BáZE

Výhodou podielových fondov je, že je dostupné aj pre bežných ľudí a to skutočne od minimálnych súm. Do niektorých fondov je možné investovať doslova od 10 eur a sú vhodné aj na pravidelné investovanie (napríklad na mesačnej báze).

Nevýhody investovania do podielových fondov

Zdaňovanie investície

Oproti investovaniu cez verejne obchodovateľné cenné papiere (akcie, ETF fondy), kde je investícia po 1 roku oslobodená od dane, kapitálové výnosy pri podielových fondoch podliehajú zdaneniu aj pri dlhodobom držaní. Tento rozdiel v zdaňovaní veľakrát hlavným dôvodom, prečo ľudia aktuálne masívne presúvajú svoje investície z podielových fondov do indexových ETF fondov.

Vysoké priebežné poplatky za správu

Priemerný ročný poplatok za správu pri 30 najviac predávaných akciových podielových fondov na Slovensku je 1,79% p.a.. Pri niektorých podielových fondoch sa tento poplatok pohybuje aj cez 3% ročne, čo je skutočne dosť. Paradoxom pritom je, že veľa slovenských podielových fondov na konci dňa využíva na investovanie práve ETF fondy, kde sa priemerná nákladovosť pohybuje niekde na úrovni približne 0,2% ročne.

Výnos pod úrovňou indexových ETF fondov

Drvivá väčšina aktívne spravovaných investícií nedosahuje výkonnosť pasívne spracovaných ETF fondov. Dôvodom sú predovšetkým vysoké poplatky za správu, ktoré sú veľakrát doplnené taktiež o poplatky za výkonnosť.

Nielen že sú teda investície do ETF fondov oslobodené po roku od dane, dosahujú v drvivej väčšine prípadov aj lepšie zhodnotenie.

Porovnanie indexového ETF fondu db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF 1C a 3 u nás najpredávanejších podielových fondov zameraných na globálne akcie (Iad Global Index, Pioneer Global Select EUR a SPORO fond maximalizovaných výnosov). Zdroj: Finax.eu

Indexové ETF fondy

Indexové ETF fondy sú fondy, ktoré sú obchodované na burze a majú pasívnu správu. Pasívna správa v praxi znamená, že tieto fondy nemajú portfólio manažéra, ktorý má na starosti výber spoločností do fondu, tieto ETF fondy „iba“ pasívne kopírujú konkrétne indexy, ako napríklad S&P 500, MSCI World či NASDAQ Composite.

Pokiaľ teda nakúpite ETF fond kopírujúci index S&P 500, kupujete cenný papier, ktorý na pozadí investuje do 500 najväčších spoločností na americkom akciovom trhu. V prípade, že sa zloženie tohto indexu zmení, správca ETF fondu rovnako mení váhy v danom ETF tak, aby bolo zabezpečené čo najpresnejšie kopírovanie výkonnosti a zloženia podkladového indexu.

Vyššie spomenuté znie možno aj prehnane jednoducho, v tom je avšak samotná krása tejto investície. Nejedná sa totiž o žiadnu jadrovú fyziku. Do ETF fondov investujú ako samotné podielové fondy, veľké hedge fundy, banky, tak napríklad naše DSS-ky a DDS-ky v II. a III. pilieri.

Výhody investovania do indexových ETF fondov

Dobrá diverzifikácia

Indexové ETF fondy spravidla tvorí veľké množstvo spoločností. Množstvo spoločností v ETF fonde je pravdaže závislé od konkrétneho indexu, pri globálnych akciových indexoch ako MSCI World, S&P 500 či Russell 2000 hovoríme o stovkách (S&P 500), či dokonca vyše tisíc spoločnostiach (MSCI World, Russell 2000), do ktorých investujete prostredníctvom nákupu jediného cenné papiera. Výber globálneho alebo užšie zameraného ETF fondu závisí od viacerých faktorov, osobne preferujem ETF fondy zamerané na index S&P 500.

veľký výber kvalitných ETF fondov

Popularita ETF fondov v posledných 10 rokoch extrémne narástla a dnes má investor na výber z množstva kvalitných ETF fondov zamerných či už na globálne indexy, alebo na konkrétne sektory z daných indexov. Väčšia konkurencia pri ETF fondov dokázala navyše stlačiť už aj tak nízke poplatky za správu na ešte nižšie úrovni, pričom dnes sú na trhu ETF fondy, ktorých ročná nákladovosť sa pohybuje na úrovni 0.03%.

nízka časová náročnosť

Dlhodobé investovanie do indexových ETF fondov patrí medzi investície, na ktoré môžete takpovediac „zabudnúť“. Správa takejto investície pri dlhodobom horizonte je prakticky minimálna a takáto investícia je preto vhodná doslova pre každého investora, ktorý má dlhodobý investičný horizont.

Podobne ako pri podielových fondoch platí, že pre to, aby ste investovali do ETF fondov nepotrebujete poznať jediný finančný ukazovateľ, nepotrebujete rozumieť účtovníctvu, makro-ekonomike či úrokovým sadzbám a ich vplyvu na ekonomiku a finančné trhy. Nepotrebujete dokonca ani vedieť, aké spoločnosti sa v danom ETF fonde nachádzajú na to, aby ste do takejto investície mohli bez väčších obáv investovať.

Kľúčové je avšak, aby ste rozumeli základným princípom investovania, mali ste dlhodobý investičný horizont (čím dlhšie tým lepšie, ideálne 10 + rokov) a pred každým zásahom do vášho portfólia ste sa poradili s niekym kompetentným, kto vám vie nezávisle poradiť a skutočne danej problematike rozumie.

možnosť investovať od minimálnych súm AJ NA PRAVIDELNEJ BáZE

Investovanie do ETF fondov je podobne dostupné, ako investovanie do podielových fondov. Investovať viete aj na pravidelnej báze, čo dokonca vďaka rozkladaniu investícií v čase aj znižuje riziko. Pokiaľ avšak máte bokom peniaze, ktoré by ste chceli dlhodobejšie zainvestovať, horná hranica investície do ETF fondov prakticky neexistuje.

oslobodenie od dane z kapitálových výnosov

Ako som už spomínal vyššie, veľkou výhodou ETF fondov oproti podielovým fondom je ich oslobodenie od dane z kapitálových výnosov pri držaní vašej investície po dobu dlhšiu ako 1 rok.

reinvestovanie dividend

Z pohľadu dividend rozdeľujeme ETF fondy na tzv. „accumulating“ a „distributing“. Vo všeobecnosti sú vhodnejšie práve accumulating ETF fondy, ktoré spoznáte štandardne podľa skratky „Acc“ v názve fondu. Tieto fondy namiesto vyplácania dividend v hotovosti (ako je tomu u distributing ETF fondov), reinvestujú dividendy a tie sú zohľadnené priamo do ceny ETF fondu.

Nevýhody investovania do indexových ETF fondov

trhové zhodnotenie, respektíve 100% korelácia s trhom

Zhodnotenie na úrovni „trhu“ respektíve vybraného akciového indexu vie byť ako pozitívom, tak aj negatívom. Vo väčšine prípadov je dlhodobé zhodnotenie na úrovni trhu pre investora viac ako dostatočné a spravidla je výrazne nad priemerným zhodnotením, ktoré dosahujú podielové fondy.

Pre väčších či skúsenejších investorov avšak môže byť cieľ investície viac špecifický.

Sú klienti, ktorým zhodnotenie na úrovni trhu nepríde dostatočne atraktívne a chcú zarobiť viac. Podobne sú investori, ktorí sú ochotní obetovať časť potenciálneho zhodnotenia za väčšiu stabilitu a ochranu danej investície pred výraznejšími prepadmi na akciových trhoch.

Samotné indexové ETF fondy takúto možnosť neposkytujú. V takomto prípade je potrebné pozrieť sa po ďalších investičných nástrojoch akými sú individuálne akcie či sektorovo zamerané ETF fondy.

Veľké množstvo ETF fondov

Ponuka dostupných ETF fondov vie byť pre začínajúcich investorov naozaj mätúca. Nie každý investor si totiž vie dohľadať bližšie informácie ohľadom konkrétnych ETF fondov a nie každý aj všetkým týmto informáciám rozumie. Pravdaže, pokiaľ sa viete na niekoho s konzultáciou vašej investície obrátiť, nejde o žiadne reálne negatívum.

Investovanie do individuálnych akcií

Investovanie do akcií konkrétnych spoločností prináša so sebou určité pozitíva, ako aj negatíva.

V prvom rade je potrebné spomenúť, že na investíciu do individuálnych akcií je potrebný výrazne vyšší kapitál, ako je tomu pri ETF fondov a spravidla hovoríme o jednorazovej investícii. Minimálny objem prostriedkov pri takejto investícií je niekde na úrovni od 10-20 tis. EUR, ak teda hovoríme o portfóliu vyskladanom aspoň z 10 akciových titulov.

Nič vám pravdaže nebráni nakúpiť akcie len jednej vybranej spoločnosti za napríklad aj 200 eur (ak vám to cena akcií danej firmy dovolí), takúto investíciu avšak nemožno považovať za nič iné, ako špekuláciu.

Výhody investovania do individuálnych akcií

Väčšia flexibilita

Najväčšou výhodou investovania do konkrétnych spoločností oproti nákupu celého indexu prostredníctvom ETF fondu, je flexibilita, ktorú takýto prístup prináša.

Nákup akcií konkrétnych spoločností vám umožňuje nákup iba vybraných firiem, bez nutnosti investovať do zvyšku trhu. Pokiaľ teda veríte konkrétnej spoločnosti, viete jej dať vo vašom portfóliu výrazne vyššiu váhu, v porovnaní s indexom.

Napríklad Warren Buffett má aktuálne 42,79% svojho portfólia v spoločnosti Apple. Pre porovnanie váha Applu v indexe S&P 500 aj napriek tomu, že má najväčšiu váhu, je aktuálne 6,58%.

Warren Buffett ale nie je jediný. Viaceré veľké hedge fundy majú alokované desiatky percent svojho kapitálu v jednej jedinej firme. Pravdaže, rizikovosť takejto investície narastá, ako by avšak povedal Warren Buffett „veľká diverzifikácia je potrebná iba v prípade, že neviete čo robíte.“

Spoločnosti, v ktorých majú vybrané hedge fondy alokovaných najviac prostriedkov

potenciálne vyššie zhodnotenie v porovnaní s indexom

Potenciálne vyššie zhodnotenie ide ruka v ruke s vyššie spomínanou flexibilitou a väčšou alokáciou iba do vybraných spoločností. Výhodou takéhoto portfólia je skutočnosť, že pokiaľ sa človeku podarí zainvestovať do spoločností, ktoré patria majú určitú konkurenčnú výhodu vo svojej oblasti alebo majú potenciál vyrásť v obrovské spoločnosti, môže svoju investíciu zhodnotiť výrazne lepšie, v porovnaní so samotným trhom.

Lepší pomer výnosu k rizikovosti investície

Vyššie spomínaná flexibilita prináša so sebou ďalšiu obrovskú výhodu – možnosť investície do menšieho počtu vybraných spoločností, ktoré môžu mať lepší pomer výnosu k podstupovanému riziku (sharpe ratio), ako trh.

Práve dosahovanie čo najlepšieho pomeru medzi podstupovaným rizikom a výnosnosťou je cestou k dlhodobému úspechu pri investovaní.

možnosť kúpy podhodnotených spoločností

Akciový trh je veľakrát plný emócií a negatívne správy či horšie finančné výsledky vedia neraz poslať cenu akcií výraznejšie dole. Nie vždy je avšak veľkosť tohto poklesu adekvátna voči realite a skutočnej finančnej kondícií danej firmy. Práve takéto príležitosti môžu znamenať výbornú možnosť nakúpiť akcie kvalitných firiem vo výraznej zľave.

Extra užitočné v takýchto situáciách vedia byť informácie o tom, či na týchto úrovniach nakupujú veľký asset manageri a insederi (predstavitelia spoločnosti, ktorí majú povinnosť reportovať svoje nákupy).

oslobodenie od dane z kapitálových výnosov

Investície do akcií (pozor, musí ísť o reálne akcie, nie derivátové CFD kontrakty), sú podobne ako ETF fondy oslobodené od dane z kapitálových výnosov pri držaní investície po dobu dlhšiu ako 1 rok.

NEVýhody investovania do individuálnych akcií

Väčšia časová náročnosť

Najväčšou nevýhodou investovania do konkrétnych spoločností je, že takýto prístup si vyžaduje výrazne viac času, ako jednoduchý nákup indexového ETF fondu. Na druhej strane existujú určité nástroje a spôsoby, ako výrazne znížiť časovú náročnosť takéhoto investovania.

Jedným z nich je napríklad už vyššie spomínané sledovanie toho, aké spoločnosti držia vo svojom portfóliu veľké hedge fundy a inšpirovanie sa ich portfóliom. Rovnako užitočné vie byť aj sledovanie výraznejších nákupov insiderov – teda riaditeľov, manažérov, členov predstavenstva či väčších akcionárov týchto spoločností. Podobne je dobré všímať si neobvykle vysoké nákupy call opcií, ktoré rovnako môžu znamenať, že niekto niečo „tuší“.

Ani jedna z týchto metód negarantuje úspech, určite vám avšak pomôže ušetriť veľké množstvo času a vie vám zúžiť počet spoločností, na ktoré je dobré bližšie sa pozrieť.

väčšie nároky na vedomosti a chápanie trhu

Investovanie do individuálnych akcií si vyžaduje minimálne základné znalosti trhu, makroekonomiky, chápenie dopadov monetárnej a fiškálnej politiky, ako aj porozumenie finančným ukazovateľom a účtovníctvu. Rovnako je dobré rozumieť aj konkrétnemu biznis modelu spoločnosti, ktorej akcie chcem nakúpiť.

Vďaka týmto vedomostiam budete vedieť robiť lepšie rozhodnutia, čo sa na konci priamo odzrkadľuje na vašich investíciach a výsledkoch.

Pokiaľ vás táto problematika nezaujíma, ste v nej začiatočník alebo jej nerozumiete, odorúčam vám zostať zatiaľ pri dlhodobom investovaní prostredníctvom indexových ETF fondov a postupne si študovať veci a vzdelávať sa.

väčší priestor na chyby

Povedzme si to na rovinu. Nákup individuálnych akcií je sexy. Špeciálne, pokiaľ sa vám podarí kúpiť firmu tesne pred tým, ako jej cena vystrelila nahor a vy sa cítite ako Warren Buffett a začnete googliť, čo stojí založenie vlastného hedge fundu.

Problémom pri investícií do akcií konkrétnych spoločností avšak je, že niektorí ľudia k takejto investícii pristupujú ako k rulete.

„Skúsme čísla 7, 12, 14 a 22 …. jáááj nevydalo… čo už.“ takto sa avšak nevinvestuje.

Ako by povedal Warren Buffett „Nakupujte spoločnosti, nie len akcie.“

Akýkoľvek nákup urobíte, musíte vedieť prečo ste ho urobili.

Prečo investícia do danej spoločnosti na aktuálnej valuácií dáva zmysel? Aká je vaša idea a stratégia za danou investíciou? Čo budete robiť pokiaľ cena poklesne? Čo budete robiť pokiaľ cena bude rásť?

Všetky tieto otázky vám neskôr uľahčia ďalšie rozhodovanie a pomôžu vám neurobiť zbrklé chyby, ktoré vás na konci dňa môžu stáť nemalé peniaze.

Zhrnutie

Dlhodobé investovanie do akcií patrí medzi najlepšie spôsoby ako reálne zhodnotiť investované prostriedky a budovať majetok. Akciová zložka by mala byť súčasťou každého portfólia, nakoľko práve akcie ako jediné zo štandardných finančných aktív v dlhodobom horizonte dosahujú stabilné zhodnotenie nad úrovňou inflácie.

Nech už investujete do akciového trhu cez podielové fondy, indexové ETF fondy či individuálne akcie, nezabúdajte na dlhodobý horizont, ktorý si investície do akcií vyžadujú.

Z vyššie spomenutých možností vychádza pre bežného, menej skúseného investora najvýhodnejšie investovať prostredníctvom indexových ETF fondov, pre skúsenejších investoroch dáva zmysel investovanie aj prostredníctvom nákupu akcií konkrétnych spoločností.

Ďalšou z možností, ktorú som zámerne vyššie príliš nerozvíjal je nákup sektorovo zameraných ETF fondov, ktorý umožňuje investorovi investovať do užšie špecifikovaných spoločností, napríklad zo zdravotného sektora. Tento prístup je takým hybridom medzi investovaním do celého trhu prostredníctvom indexového ETF fondu a investovaním do individuálnych akcií.

Nech už je výber vášho investičného nástroja akýkoľvek, pamätajte vždy na to, že priebežné poplatky za správu, vedia vašu investíciu výrazne ovplyvniť. Z tohto dôvodu je kľúčové investovať takým spôsobom, aby ste minimalizovali priebežné poplatky, ktoré pri vašej investícií platíte.

Pokiaľ potrebujete pomôcť poradiť, ako znížiť priebežné poplatky, ktoré pri vašej investícií platíte alebo potrebujete poradiť cez koho nakúpiť akcie priamo na burze, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom webového formulára alebo priamo mailom na peter@sedmak.sk.

Poskytované poradenstvo je bezplatné a nezáväzné.

Dohodnúť si nezáväznú konzultáciu